iQLANDIA

Obecně prospěšná společnost iQLANDIA byla založena za účelem rozšiřování poznání všech věkových kategorií populace, hledání nových forem využívání volného času, posilování pozitivních lidských hodnot s kladením důrazu na vzdělávání a sebepoznání. Prostředkem v tomto nikdy nekončícím procesu jsou různé formy činností a služby pro veřejnost, které svým obsahem slouží k naplňování cílů společnosti.

ZÁBAVA PRO VELKÉ DĚTI

iqlandia

ZÁBAVA PRO CELOU RODINU

IQpark